سفیر هراز، مراسم استانی وداع با شهدای غواص دست بسته لشکر 25 کربلا شب گذشته در مرکز مازندران باحضور هزاران عاشق حسینی برگزار شد.